De gezondheidscoach

Health coach Utrecht

De coach is een business coach, een executive coach, en een non-profit coach. De coach wordt niet betaald voor zijn diensten, hij wordt betaald om een facilitator van coaching te zijn. Het motief is om de cliënt zijn problemen te laten omzetten in stappen en tijd in een nuttig en productief proces in plaats van te wachten tot dingen vanzelf gebeuren. De health coach geeft geen voorgestelde oplossingen maar laat de cliënt zijn eigen oplossingen vinden.

Zoals u weet zult u bij het zoeken naar een ‘Executive coach’ over het algemeen executives aantreffen met de hoogste omloopsnelheid. Een goede gezondheidscoach moet wijzer zijn dan de leidinggevende aan wie hij verantwoording aflegt. Hij moet minder emotionele bagage hebben dan de leidinggevende met wie hij werkt en hij moet een duidelijk begrip hebben van persoonlijke ethiek die zwaarder weegt dan die van zakelijke of sociale ethiek. Een goede Health Coach zou een succesvol arts of een drugsmisbruik counselor moeten zijn. Hij moet gedaan hebben wat nodig is om een expert en een professional te worden; die expertisestatus bereikt hebben bij de “Health Coaching” of de “Executive Coaching” organisaties. Een goede Health Coach zou een man moeten zijn die zelfverzekerd is, kalm, en de prijs van succes kent. Hij moet de hindernissen nemen en op zijn taak berekend zijn, zodat hij op uitdagingen is voorbereid en ook zijn beste krachten in de job steekt. Elke persoon waarmee je te maken hebt heeft een ‘conflict’ en het is aan jou om dat op te lossen. Het is de taak van de Health Coach om het conflict te overwinnen en de persoon op een goede plaats en richting te zetten, maar ook om u voor te bereiden op de onvermijdelijke uitdaging om elk individu in de toekomst te ontmoeten.

Health Coaching heeft een verzachtende invloed op de cliënt. Hij zal een evenwicht bereiken tussen de behoeften van de cliënt en de doelen van de Health Coach. Health Coaching zal de cliënt helpen en bijstaan om een optimale gezondheid te bereiken; het zal niet hopeloos zijn en de cliënt zal zich er niet beter door gaan voelen. Health Coaching kan niet iedereen gezond maken en het zal het ook niet voor u doen. Het is van het grootste belang dat u behandeld wordt door een goed opgeleide en gekwalificeerde therapeut. De cliënt geeft het grote inzicht over de voordelen die de gezondheidsoptie kan brengen, het is goed begrepen voor de gezondheidsbehoeften door u te worden vervuld. Een cliënt die door middel van een gezondheidscoaching wordt genezen, blijft op de plaats waar hij zich nu bevindt. Zij zijn in staat om verandering in hun leven teweeg te brengen naargelang hun behoeften. Veel mensen doorlopen de sessies gezondheidscoaching zonder enig probleem; dit kan honderdvoudig zijn, en een paar honderd sessies zullen Theater zijn geweest en gegenereerd, zonder dat de cliënt veel meer te weten komt’ hoeveel meer “hun probleem” hun leven en de omgeving die hun leven beïnvloedt, heeft beïnvloed.

Gezondheidscoaching op een netwerk zal een manier zijn om andere gezondheidscoaches tegen te komen. De programma’s voor de gezondheidscoaches zijn vergelijkbaar en kunnen enorm nuttig zijn. Het is triest dat gezondheidscoaching zoveel vooronderstelt. Balanceren tussen kip en ei vernietigt de programma’s zodat er geen alternatieven zijn. In de gezondheidscoaching moet je een structuur hebben. De programma’s van verschillende gezondheidscoaches geven helemaal geen structuur. Dit is heel belangrijk voor de cliënt om zich mee te identificeren en ook om het te kunnen begrijpen. De gezondheidscoach moet een structuur bieden aan de cliënt door de essentiële aanmoediging van openheid. Ieder mens bezit een ‘ziel’. Een ziel is eeuwig en bevrijd van cesuren. De ziel kan groeien en bewegen, zowel geestelijk als spiritueel, net zoals de cellen van het lichaam groeien en bewegen. De gezondheidscoaching moet ook deze richting uitgaan. De gezondheidscoach begrijpt dat een psychologische en spirituele verandering van mentaliteit nodig is om de gedachten en handelingen van een persoon te veranderen. Een verandering van mentaliteit kan ook een persoonlijke groei en spirituele verandering beïnvloeden. De gezondheidscoaching moet de klant helpen om met deze persoonlijke groei te beginnen en om hun actieplan te bepalen. Een effectieve gezondheidscoach moet een verandering teweegbrengen in het zelf en het handelen van de persoon. De menselijke factor is dat de gezondheidscoach zowel op de hoogte moet zijn van het product van de decaan als van de klant. Dit garandeert hun succes. De gezondheidscoaching is een geïndividualiseerde aanpak en voor elk een verschillend persoon.

Health Coaching is voor de gewone mens die er wil zijn en een goed resultaat wil bereiken of een mijlpaal wil bereiken. Niet iedereen kan zien wat het te bieden heeft. De gezondheidscoaching is een informatieve aanpak die mentaal en spiritueel verheffend moet zijn. Gezondheidscoaching zal een frisse lijn van gedachten bieden. Gezondheidscoaching is een natuurlijk en interessant middel voor zelfontwikkeling. Ik stel voor dat als het gaat om elke door de mens gemaakte filosofie er een schaduw naar waarheid is. Hoewel het een effect heeft op het veranderen van de maatschappij en de centra om ons heen, is het gevaarlijk.

Plaats als eerste een reactie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.